Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Sporočila za javnost
Logotip DARS
Dizajn DarsGo
Fotogalerija
Videogalerija
Publikacije DARS
Informativne kampanje
Slovar cestnih izrazov
 

Vlada sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Darsu
18.9.2003


V skladu s predlogom zakona DARS od začetka prihodnjega leta ne bo več javno podjetje v obliki delniške družbe, temveč navadna delniška družba, ki bo še naprej organiziral in vodil gradnjo, upravljanje in vzdrževanje avtocest, vendar ne več na podlagi zakonskega mandata, ampak na podlagi pogodbenih razmerij z državo. S tem bo omogočen vstop tudi drugih morebitnih koncesionarjev, in sicer za področje gradnje, upravljanja in vzdrževanja tistih avtocest, ki ne bodo v pristojnosti Darsa.

Edini ustanovitelj in 100 % lastnik tudi novega Darsa bo še naprej Republika Slovenija. Ta bo Darsu do 31. decembra letos pripojila javno Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. (PVAC). S tem bo organizacija gradnje, upravljanje in vzdrževanje avtocest urejeno v eni gospodarski družbi, kot je običajno tudi v državah Evropske unije.

Država bo s stvarnim premoženjem, ki je last države in ga imata sedanji javni podjetji DARS in PVAC v posesti na podlagi upravljanja, dokapitalizirala novi DARS tako, da bo to premoženje prenesla novi družbi v last, s čimer se bo povečal lastni kapital družbe. Država bo tako v skladu s predlogom zakona dokapitalizirala novi DARS z naslednjim stvarnim premoženjem v vrednosti 11 milijard slovenskih tolarjev: objekti, oprema in naprave, potrebni za opravljanje vzdrževanja avtocest, oprema in naprave, potrebni za dejavnost pobiranja cestnine ter  turistično in drugo obvestilno signalizacijo, opremo in naprave, potrebno za delovanje sistema ABC, cestninskega sistema, sistema za vodenje in upravljanje s prometom ter informacijskega sistema in sistema za obveščanje. Z navedenimi objekti za vzdrževanje novi DARS ne bo smel razpolagati, pač pa jih bo po koncu koncesijskega obdobja vrnil državi neodplačno nazaj v stanju, ki bo omogočil njihovo takojšnjo uporabo.

Predlagani zakon utrjuje določilo, da je avtocestno telo javno dobro, zaradi česar je izven pravnega prometa, ki bo vedno v lasti države. Novi DARS bo lahko tržil zgolj obcestni prostor, ki ga država prenaša na DARS. DARS bo za gradnjo novih avtocest, ki jih bo gradil v svojem imenu in za račun države, najemal posojila in izdajal dolžniške vrednostne papirje. Za zadolževanje in izdajanje dolžniških vrednostnih papirjev za potrebe izgradnje avtocest kot javnega dobra, ki je v lasti države, bo potreboval soglasje, ki ga bo država odobrila s posebnim zakonom. Enako bo urejeno tudi izdajanje državnega poroštva.

Ob morebitnih poznejših dokapitalizacijah bodo deleže po predhodnem soglasju Državnega zbora lahko kupili tudi zasebni vlagatelji, čeprav delež Republike Slovenije ne sme pasti pod 51%, prav tako so nične tudi vse morebitne določbe statuta družbe (ta mora biti sprejet do 1. decembra letos), ki bi kakorkoli omejevale glasovalne pravice Republike Slovenije.

Republika Slovenija in DARS bosta po sprejemu zakona sklenila dve pogodbi. V prvi bo določena višina koncesijske dajatve, način pridobivanja ter upravljanja zemljišč in nepremičnin, ki so pridobljeni za potrebe gradnje avtocest, način pridobivanja in upravljanja finančnih sredstev za gradnjo avtocest, način nadzora ministrstev za promet in finance nad opravljanjem dogovorjenih nalog, pogoji za izbor izvajalcev in oddajo del, naloge družbe v času gradnje in upravljanja avtocest, pooblastila za sklepanje pogodb o gradnji in še nekatera druga razmerja.
Druga pogodba med Republiko Slovenijo in DARS bo koncesijska pogodba o upravljanju in vzdrževanju avtocest, ki bo sklenjena v skladu s koncesijskim pravom javne gospodarske službe. V njej bo določena oblika in način nadzora koncendenta (države) nad izvajanjem nalog koncesionarja (DARS), ter možne posledice v primeru ugotovljenih kršitev.

Koncesijsko pogodbo bosta država in DARS sklenila za najmanj 30 let z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let.
Nazaj    Vse novice
PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri