Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
O družbi
Osebna izkaznica
Poslanstvo in vizija
Cilji in kakovost
Organizacijska shema
Organi DARS d.d.
Zaposleni
Skrb za zaposlene
Prosta delovna mesta
Študentsko delo
Družbena odgovornost
Informacije javnega značaja
Pomembne številke
Potrjevanje referenc
Finančno središče
Temeljni dokumenti
Javna naročila
Javno zbiranje ponudb
Mednarodno sodelovanje
Telekomunikacijske storitve
 

Prosta delovna mesta

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja:

1) štiri (4) prosta delovna mesta Voznik strojnik (m/ž) v Področju vzdrževanja, v ACB Postojna (ACB Postojna, Izpostava Logatec in Izpostava Vipava).

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba ali srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasius: 14001 ali 14099),
- vozniški izpit B + C + E kategorije,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- splošna telesna pripravljenost,
- sposobnost za delo na višini,
- iznajdljivost,
- doslednost,
- prijaznost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Želena funkcionalna znanja:
- izpit za vožnjo viličarja,
- izpit za upravljalca gradbene mehanizacije,
- koda 95/temeljna poklicna kvalifikacija/NPK,
- cestni preglednik NPK,
- osnovna raven tujega jezika – A1,
- usposobljenost za delo z nevarnimi snovmi.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje vzdrževalnih del z vozili, stroji in napravami ter ustreznimi priključki, postavljanje, vzdrževanje in odstranjevanje cestnih zapor, preventivno vzdrževanje vozil in opreme, pregledovanje stanja vozišč in pripadajočih objektov na AC in HC, urejanje delovnega okolja, posredovanje informacij uporabnikom AC in HC, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 2 - mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: ACB Postojna (ACB Postojna, Izpostava Logatec in Izpostava Vipava).

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v osmih (8) dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Voznik strojnik (m/ž), v ACB Postojna«.

Datum objave: 25.05.2018
Datum poteka objave: 02.06.2018


2) prosto delovno mesto Vodja oddelka I (m/ž), v Področju cestninjenja, Služba za cestninski nadzor, Prekrškovni organ.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno (Klasius: 17001, 17002, 17003 ali 17099),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- iznajdljivost,
- inovativnost,
- osebna urejenost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje.

Delovne izkušnje:
- operativno izvajanje nalog na področju dela – 12 mesecev.

Želena funkcionalna znanja:
- preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VII. stopnjo izobrazbe
- poznavanje avtocestne prometne problematike,
- poznavanje tahografskih izpisov.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje zahtevnejših del s področja dela, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela, sodelovanje v projektih, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, pripravljanje predlogov za ukrepanje, uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, vodenje in koordiniranje zaposlenih, motiviranje in usposabljanje sodelavcev, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 - mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev, prosimo, pošljite v desetih (10) dneh po objavi na naslov izpostave družbe: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Vodja oddelka I (m/ž), Prekrškovni organ«.

Datum objave: 25.05.2018
Datum poteka objave: 04.06.2018


3) 5 (pet) prostih delovnih mest VOZNIK STROJNIK (m/ž), v Področju vzdrževanja, v ACB Maribor (ACB Maribor in izpostava Ptuj)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba ali Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno (Klasius: 14001 ali 14099),
- vozniški izpit B+C+E kategorije,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- splošna telesna pripravljenost,
- sposobnost za delo na višini,
- iznajdljivost,
- doslednost,
- prijaznost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega zoper varnost javnega prometa.

Želena funkcionalna znanja:
- Izpit za vožnjo viličarja,
- izpit za upravljalca gradbene mehanizacije,
- koda 95/temeljna poklicna kvalifikacija/NPK,
- cestni preglednik NPK,
- osnovna raven tujega jezika – A1,
- usposobljenost za delo z nevarnimi snovmi.

Vsebina delovnega mesta - naloge:
Opravljanje vzdrževalnih del z vozili, stroji in napravami ter ustreznimi priključki, postavljanje, vzdrževanje in odstranjevanje cestnih zapor, preventivno vzdrževanje vozil in opreme, pregledovanje stanja vozišč in pripadajočih objektih na AC in HC, urejanje delovnega okolja, posredovanje informacij uporabnikom AC in HC, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 2 (dvo) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: ACB Maribor (ACB Maribor in izpostava Ptuj)

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v osmih dneh po objavi na naslov: DARS d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« - z obveznim pripisom prostega delovnega mesta ''Voznik strojnik – ACB Maribor (ACB Maribor in izpostava Ptuj)''.

Datum objave
: 22.05.2018
Datum poteka objave: 30.05.2018


4) prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (m/ž), v okviru Področja upravljanje, v Službi za upravljanje s premoženjem, v Oddelku za cestne naprave

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno (Klasius: 17001, 17002, 17003 ali 17099),
• dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
• vozniški izpit B kategorije,
• višja raven znanja tujega jezika – B1,
• organizacijske sposobnosti,
• komunikativnost,
• natančnost in zanesljivost,
• sposobnost dela v timu,
• inovativnost,
• kreativnost,
• osebna urejenost.

Želena funkcionalna znanja:
• strokovni izpit s področja dela,
• višja raven znanja drugega tujega jezika – B1 (angleški jezik),
• zelo dobro splošno znanje računalništva,
• splošno poznavanje informacijske infrastrukture: strojne opreme, strežnikov, operacijskih sistemov, podatkovnih baz, diskovnih polj, mrežne opreme,
• poznavanje načrtovanja in izvajanja projektov,
• poznavanje inteligentnih transportnih sistemov,
• odgovornost, medsebojno sodelovanje, samoiniciativnost,
• izobrazba elektrotehnične smeri (Klasius: 17001 - elektrotehnična smer, 17002 elektrotehnična smer, 17003 - elektrotehnična smer ali 17099 - elektrotehnična smer).

Vsebina delovnega mesta - naloge:
Opravljanje najzahtevnejših del s področja dela, pripravljanje projektnih nalog, vodenje projektov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, pripravljanje pogodbenih dokumentov, predlaganje novih metod tehnik in postopkov dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri usposabljanju sodelavcev, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela
: Ljubljana in Celje


Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v osmih dneh po objavi na naslov: DARS d. d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« - z obveznim pripisom prostega delovnega mesta ''Samostojni strokovni sodelavec – Področje upravljanje, Služba za upravljanje s premoženjem, Oddelek za cestne naprave''.

Datum objave:
22.05.2018
Datum poteka objave: 30.05.2018


5) prosto delovno mesto PODROČNI VODJA ELEKTRO-STROJNEGA VZDRŽEVANJA (m/ž) v Področju vzdrževanja, v Službi za elektro-strojno vzdrževanje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Specialistično izobraževanje po višješolski izobrazbi (prejšnje)/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) – tehnična ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) – tehnična ali Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – tehnična ali Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) – tehnična ali Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno – tehnična (Klasius: 16201 – tehnična 16202 – tehnična, 16203 – tehnična, 16204 – tehnična ali 16299 – tehnična),
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit B kategorije,
- strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov,
- višja raven znanja tujega jezika – B1,
- vodstvene sposobnosti,
- pogajalske sposobnosti,
- komunikativnost,
- natančnost in zanesljivost,
- osebna urejenost,
- sposobnost dela v timu,
- spodobnost analitičnega razmišljanja,
- sposobnost logičnega razmišljanja,
- inovativnost,
- potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje.

Delovne izkušnje: vodenje večjih organizacijskih enot 36 mesecev.

Želena funkcionalna znanja:
- strokovni izpit iz upravnega postopka prve stopnje.

Vsebina delovnega mesta - naloge: načrtovanje in razvoj naprav in sistemov na področju ITS, opravljanje zahtevnejših del s področja dela, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela, pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov, sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta, sodelovanje v projektih, ukrepanje v primeru ugotovljenih odstopanj, razvijanje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela, motiviranje in usposabljanje sodelavcev, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene določen čas iz razloga nadomeščanja začasno odsotnega delavca do njegove vrnitve, upoštevaje predajo dela od dne zaključka bolniškega staleža do največ 14 koledarskih dni, vendar skupaj največ za obdobje 1 leta, s polnim delovnim časom in 4 (štiri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela:
ACB Kozina

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Področni vodja elektro-strojnega vzdrževanja (m/ž) v Službi za ESV«.

Datum objave
: 18.5.2018
Datum poteka objave: 1.6.2018


6) prosto delovno mesto ELEKTROVZDRŽEVALEC (m/ž) v Področju vzdrževanja, v Službi za elektro-strojno vzdrževanje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba – tehnična, Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba – tehnična, Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno – tehnična (Klasius: 15001 – tehnična, 15002 – tehnična ali 15099 – tehnična),
- vozniški izpit B kategorije,
- natančnost in zanesljivost,
- sposobnost dela v timu,
- splošna telesna pripravljenost,
- ročne spretnosti,
- sposobnost za delo na višini,
- sposobnost logičnega razmišljanja,
- iznajdljivost.

Želena funkcionalna znanja:
- dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office,
- vozniški izpit C kategorije,
- prednost bodo imeli kandidati z elektrotehnično izobrazbo, smer »elektronik« ali »energetik«, s potrebnimi strokovnimi izkušnjami.

Vsebina delovnega mesta - naloge: opravljanje elektro-vzdrževalnih del, sodelovanje pri optimizaciji delovanja ITS naprav in sistemov, vodenje evidenc in pripravljanje poročil.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.

Lokacija dela: ACB Ljubljana

Ponudbe z življenjepisom, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, prosimo, pošljite v štirinajstih dneh po objavi na naslov: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Služba za upravljanje s kadri« ter navedbo »Prijava na delovno mesto Elektrovzdrževalec (m/ž) v Službi za ESV«.

Datum objave: 14.5.2018
Datum poteka objave: 28.5.2018

PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri