Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
O družbi
Osebna izkaznica
Poslanstvo in vizija
Cilji in kakovost
Organizacijska shema
Organi DARS d.d.
Zaposleni
Skrb za zaposlene
Družini prijazno podjetje
Cesta kot delovno okolje
Prosta delovna mesta
Študentsko delo
Družbena odgovornost
Informacije javnega značaja
Pomembne številke
Potrjevanje referenc
Finančno središče
Temeljni dokumenti
Javna naročila
Javno zbiranje ponudb
Mednarodno sodelovanje
Telekomunikacijske storitve
 

Skrb za zaposlene

Skrb za zdravje in socialno varnost naših sodelavcev ima ob upoštevanju vseh specifičnih in pogosto zahtevnih dejavnikov iz delovnega in zunanjega okolja ter delavca kot posameznika zelo pomembno vlogo. Posebno skrb namenjamo tudi delavcem s spremenjeno delovno zmožnostjo. V ta namen smo sprejeli Strategijo ravnanja z delavci s spremenjeno delovno zmožnostjo, s katero želimo te delavce in invalide čim bolj uspešno in učinkovito vključiti v delovne procese ob hkratnem upoštevanju njihovih interesov in pravic. Ob tem ostaja naš cilj obvladovanje obsega spremenjene delovne zmožnosti vseh zaposlenih.

V obdobju manj ugodnih gospodarskih razmer in posledično vse večje racionalizacije stroškov dela se zavedamo, da vsak delavec šteje. Zato delovnim razmeram naših zaposlenih namenjamo veliko pozornost in imamo v svoji sredini zaposleni dve usposobljeni pooblaščenki za anti mobing. S specifičnim in posamezniku prilagojenim pristopom pomagamo sodelavcem v njihovih stiskah, tudi s solidarnostno pomočjo. 


Skrb za varnost zaposlenih


Naši sodelavci se pri izvajanju del vsak dan srečujejo s številnimi nevarnimi situacijami. Še posebej so ogroženi vzdrževalci, ki opravljajo več kot 130 različnih del na avtocesti in ob njej, v vseh vremenskih razmerah, podnevi in ponoči ter tako skrbijo za 24-urno varno prevoznost avtocest.

Varnost naših sodelavcev zagotavljamo s sodobno delovno opremo in stroji, s katerimi zmanjšujemo njihove obremenitve, ter z ustrezno osebno varovalno opremo. Varnost naših sodelavcev na avtocesti ob izrednih dogodkih je odvisna predvsem od njihovega ravnanja. Takšnih dogodkov pa je zaradi vse gostejšega prometa vsak dan več (vsak dan se na naših avtocestah zgodi več kot deset prometnih nesreč, čedalje več je tudi izgubljenih manjših predmetov in ovir na cesti). Da bi sodelavcem olajšali sprejemanje odločitev v izrednih situacijah, predvsem pa, da bi poskrbeli za njihovo varnost, poskušamo vnaprej predvideti dogodke in s pisnimi navodili opisati postopke dela oz. obnašanja. S stalnim periodičnim izobraževanjem in usposabljanjem za varno delo ohranjamo in dodatno nadgrajujemo njihovo varnostno ozaveščenost in znanje.

Varnost delavcev, ki vzdržujejo avtoceste in skrbijo za njihovo varnost in prevoznost, pa je precej odvisna tudi od ravnanja uporabnikov avtocest. Zaradi neupoštevanja signalizacije in prometnih predpisov so pogosti naleti vozil na naše sodelavce, prometno signalizacijo in vozila za zavarovanje del. Z nabavo sodobne cestne opreme in signalizacije ter uveljavljanjem sistema informiranja uporabnikov si prizadevamo, da bi tovrstna nevarna tveganja za naše sodelavce in seveda tudi za uporabnike avtocest čim bolj zmanjšali.


Strateška in razvojna naravnanost


V procesu upravljanja kadrov ima velik pomen strateška in razvojna naravnanost, saj le na tak način lahko zagotovimo trajnosten in sistematičen pristop, usmerjen v razvoj in nenehne izboljšave, na podlagi katerih zaposleni lažje uresničujejo poslanstvo družbe DARS d.d. ter svoje profesionalne in osebne cilje. V okviru strateške in razvojne naravnanosti izvajamo aktivnosti, kot je na primer podpora zaposlenim za učinkovito obvladovanje sprememb na področju poslovanja, gospodarskih razmer in zakonodaje. Ustvarjamo pogoje za osebnostni in profesionalni razvoj zaposlenih ter zagotavljamo delovne razmere, ki zaposlene motivirajo za večjo ustvarjalnost, delovno učinkovitost, občutek pripadnosti ter povečujejo njihovo zadovoljstvo z delom.

Velik pomen dajemo zdravju naših sodelavcev, saj se zavedamo, da je zdravje zaposlenih vir ustvarjalne energije, ki omogoča učinkovito in uspešno izrabo pridobljenega znanja in sposobnosti ter uspešno opravljanje pogosto zahtevnih fizičnih del. Zato velik del strateških aktivnosti zavzema prav promocija zdravja pri delu, ki smo jo začeli izvajati leta 2009 s projektom »Zdravo, varnejše, boljše«. V letu 2012 smo prejeli tudi priznanje za dobro prakso zdravja in varnosti pri delu; več na tej povezavi.

Poleg izpolnjevanja z zakonom določene obveznosti je cilj vseh aktivnosti promocije zdravja pri delu ohranjanje in krepitev zdravja naših delavcev v razmerah povečane intenzivnosti dela, vse zahtevnejših in zdravju pogosto nenaklonjenih delovnih razmer na avtocesti, v stalnem ter čedalje gostejšem prometu.

Našim sodelavcem nudimo možnost za telesno rekreacijo v okviru sekcije pohodnikov in kolesarske sekcije, v obdobju od jeseni do pomladi pa tudi rekreacijo v najetih športnih dvoranah.

Krepimo odnos s socialnimi partnerji, saj s skupnimi močmi lažje uresničujemo zastavljene cilje, in odkrivamo možnosti za izboljšave na področju osebnostnega in profesionalnega razvoja ter socialne varnosti naših delavcev.

Tudi letni razgovori so eden od instrumentov graditve in povečanja zadovoljstva zaposlenih ter izhodišče za postopen, s cilji družbe usklajen poklicni, zasebni in osebnostni razvoj vseh zaposlenih.

Po utečenem sistemu priznanj in pohval vsako leto nagradimo najbolj uspešne in prizadevne sodelavce; podeljujemo jim pohvale za delovne dosežke, srebrna priznanja za večletno prizadevno delo ter zlate plakete za življenjsko delo.

V družbi DARS d.d. vsako leto preverimo organizacijsko klimo in merimo zadovoljstvo zaposlenih. Rezultati merjenja usmerjajo naše aktivnosti v smeri večanja zadovoljstva zaposlenih, saj se zavedamo, da je le zadovoljen delavec lahko uspešen pri delu in da bo vanj vložil vse svoje delovne in osebnostne potenciale.

Pomemben dejavnik uspešnega in učinkovitega dela so dobri vodje. Sledimo cilju, da vodje vodijo z zgledom in v duhu timske povezanosti, konstruktivnega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja.

Leta 2011 smo pridobili osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje« in s ciljem, da zaposlenim omogočimo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, izvajamo različne aktivnosti s tega področja.

Ker ima DARS svoje organizacijske enote razpršene po vsej Sloveniji, organiziramo letna srečanja sodelavcev, namenjena medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in športnemu udejstvovanju.


PROMET
 
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri