Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Investicije in obnove
Financiranje gradnje
Stroški gradnje
Nosilci nalog
Priprava državnih prostorskih načrtov
Zgrajene AC in HC
A1 Šentilj - Srmin
A2 Karavanke - Obrežje
A3 Gabrk - Fernetiči
A4 Slivnica-Gruškovje
A5 Maribor - Pince
H2 Hitra cesta skozi Maribor
H3 severna obvoznica LJ
H4 Razdrto - Vrtojba
H5 Škofije - Srmin - Koper
H6 Koper - Lucija
H7 Dolga vas - meja z Madžarsko
Ljubljansko vozlišče
Druge ceste
Finančna realizacija gradnje
AC in HC v gradnji
Tretja razvojna os
Upravljanje in vzdrževanje AC in HC
Obnovitvena dela
Objekti na AC in HC
Avtocestne zanimivosti
Prometne obremenitve
Varstvo okolja
EU sofinancira
 

Vrba - Peračica

Osnovni podatki
 • Dolžina: 9,8 km
 • Gradnja: 2006 - 2008

 • Vlada RS je uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba – Černivec (Peračica), ki povezuje že zgrajeni odsek avtoceste Hrušica – Vrba in avtocestni odsek Peračica – Podtabor, ki je v izgradnji, sprejela na seji 23. septembra 2004.

  DARS d.d. je 22. septembra 2008 predal prometu celoten, 9,8-kilometrski odsek avtoceste med Vrbo in Peračico.

  V državnem lokacijskem načrtu za izvedbo avtocestnega odseka med Peračico in Podtaborom sta predvideni dve gradbeni fazi. Prva gradbena faza (izvedba novega levega smernega vozišča v dolžini 2.440 m) je bila predana prometu konec novembra lani. Začetek del pri izvedbi druge gradbene faze (obnova nekdanje hitre ceste) pa je bil odvisen od stopnje dotrajanosti konstrukcij objektov in predora (zgrajenih v letu 1965). Investitor je ocenil, da stanje objektov in predora ne nudi ustrezne prometne varnosti oz. ne nudi standarda, ki je sicer običajen za ceste, ki jih upravlja DARS d.d., zato se je odločil, da se takoj pristopi k celoviti rekonstrukciji desne polovice avtoceste.

  Trasa avtocestnega odseka Vrba – Peračica je dolga 9.780 metrov in začne na koncu že zgrajenega odseka Hrušica – Vrba, nekoliko južno od vasi Vrba. Nato poteka proti jugovzhodu in od podvoza lokalne ceste Lesce – Hlebce vzdolž obstoječe glavne ceste G I-8 Vrba – Črnivec do Predtrškega polja. Na severnem robu Predtrškega polja se trasa nove avtoceste odmakne južno od naselja Mošnje, dolino potoka Zgoša in Dobruša prečka z viaduktoma, v nadaljevanju pa poteka po ježi severno od vasi Dobro Polje ter se tik pred viaduktom Peračica priključi na obstoječo hitro cesto.
   
  Za ogled prospekta kliknite na sliko. Ker je prospekt v pdf obliki, potrebujete Adobe Reader za odpiranje.
    PROSPEKT VRBA - PERAČICA

  Opomba: Prospekt je narejen na podlagi sprejetega državnega lokacijskega načrta (DLN), zato lahko dejansko stanje odstopa od podatkov v prospektu.

  Avtocesta je zasnovana kot štiripasovna cesta z izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom. Normalni prečni profil je širine 27,7 metra in vsebuje v vsaki smeri vozni in prehitevalni pas širine 3,75 metra, odstavni pas širine 2,5 metra, robni pas širine 0,5 metra, bankino širine 1,2 metra, med smernima voziščema pa je vmesni ločilni pas širok 3,2 metra. Odsek je projektiran za računsko hitrost 120 kilometrov na uro, najmanjši horizontalni radij 3.000 metrov, najmanjši vertikalni radij pa 50.000 metrov. Trasa avtoceste v pretežnem delu poteka po ravnini, saj doline premošča s premostitvenimi objekti, drugod (na Radovljškem polju) pa je delno vkopana, kar določa največji vzdolžni nagib vozišča zgolj 1,3 odstotka.

  Na trasi avtocestnega odseka Vrba – Peračica, ki ima tri priključke (Lesce, Radovljica in Brezje), je več objektov, in sicer: dva večja viadukta (Zgoša – leva polovica dolžine 168,6 m in desna polovica dolžine 192,60 m ter Dobruša – leva polovica dolžine 326,4 m in desna polovica dolžine 328,1 m) ter devet podvozov, dva nadvoza (v priključku Radovljica dolžine 109,7 m in v priključku Brezje dolžine 71,5 m) in en podhod. 

  Obojestransko počivališče Radovljica je izveden le kot grobi izkop in bo dokončano kasneje.

  Na avtocestnem odseku Vrba - Peračica je protihrupna zaščita izvedena na celotnem delu Radovljiškega polja, od Turistično nakupovalnega centra Lesce do priključka Radovljica, in sicer s protihrupnim nasipom in protihrupnimi ograjami. Varovani sta naselji Lesce in Radovljica. Protihrupna ograja je izvedena še na viaduktu Dobruša (varovano naselje Mošnje).

  DARS d.d. je v okviru zaščite arheološkega najdišča Mošnje zgradil zaščitni armirano betonski zid. Ostala dela pri zavarovanju in promociji najdišča vodita Občina Radovljica in Ministrstvo za kulturo.

  Obveznosti v zvezi s prestavitvijo oz. zasukom letališke steze je prevzela Občina Radovljica, kot lastnik letališča, s posebnim sporazumom z DARS d.d..

  V sklopu graditve so bila izvedena tudi vsa dela na komunalnih prestavitvah, vodovodu, kanalizaciji, elektroenergetskih napravah, telekomunikacijskem omrežju in plinovodu, kakor tudi potrebna dela pri vodnogospodarskih ureditvah (Blatnica, Zgoša, Dobruša). Prav tako je bila izvedena najsodobnejša oprema, ki vključuje sistem klica v sili, razsvetljavo priključkov ter ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Odvodnjavanje avtoceste je izvedeno z zajemom vseh voda s cestnih površin prek vodotesne kanalizacije do zadrževalnih bazenov, lovilcev olj ter ponikovalnic, projektiranih pa je 30 zemeljskih zadrževalnih bazenov.

  Pri financiranju graditve odseka z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada v znesku 12,2 milijona evrov sodeluje tudi Evropska unija.

  Pododsek Peračica - Podtabor

  Projekti za izvedbo del in pridobitev gradbenega dovoljenja rekonstrukcije viaduktov Peračica, Ljubno in Lešnica ter predora Ljubno so izdelani. V pripravi je razpis za izvedbo rekonstrukcije objektov. Predvideni rok izvedbe je 20 mesecev, tako da bi lahko po sedanjem terminskem načrtu rekonstruirani odsek polovice avtoceste med Peračico in Podtaborom predali prometu še pred turistično sezono 2010.
   


  INFO
  Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

  Spodaj vpišite vaše podatke:
  * Ime in priimek:
  Naslov:
  Poštna št.:
  Mesto:
  * E-naslov:
  Telefon:
  * Zadeva:
  * Prostor za sporočilo:
  Priponka:
  Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
  Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
  Prepiši kodo:
  Pošlji
  Zapri