Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Investicije in obnove
Upravljanje in vzdrževanje AC in HC
Obnovitvena dela
Objekti na AC in HC
Avtocestne zanimivosti
Prometne obremenitve
Varstvo okolja
EU sofinancira
Kohezijski sklad EU
Obdobje 2014 - 2020
Obdobje 2007 - 2013
Obdobje 2004 - 2006
TEN-T proračun
Strukturni sklad - ESSR 2014-2020
Strukturni sklad - ESSR 2007-2013
Sredstva CEF
 

Kohezijski sklad EU

 

  OBDOBJE 2014 - 2020


 
 
  OBDOBJE 2007 - 2013

 
 
  OBDOBJE 2004 - 2006
 

  Avtocestni odseki financirani s sredstvi EU


Kohezijski sklad je strukturni instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85% upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture.
Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene najmanj razvite države članice EU, katerih BDP na prebivalca znaša manj kot 90% povprečja EU.
Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičeni okoljski projekti in projekti prometne infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture, kot jo opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega prometnega omrežja.
Izvajanje evropske kohezijske politike zajema številne aktivnosti na različnih nivojih, ki jih izvajajo posamezne institucije v Sloveniji. Razdelitev odgovornosti v okviru institucij določa Uredba 41/2007.

V izvajanje kohezijske politike so vključeni naslednji udeleženci:

  1. Upravičenec je odgovoren za pripravo vloge za dodelitev sredstev kohezijske politike, izvedbo projekta na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev in odločitve Organa upravljanja o potrditvi projekta ter za pripravo javnih razpisov za projekt. Deluje na podlagi navodil posredniškega telesa ter v skladu s sklenjenimi sporazumi in drugimi akti. Upravičenci za področje prometa v obdobju 2007 – 2013 so Ministrstvo za promet, Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Direktorat Republike Slovenije za ceste, Uprava RS za pomorstvo, Družba za avtoceste RS, Kontrola zračnega prometa Slovenije.
  2. Posredniško telo izvaja naloge, ki so mu bile prenesene s strani organa upravljanja s sklepom organa upravljanja na ravni instrumenta.
  3. Organ upravljanja, opravlja naloge upravljanja in izvajanja operativnih programov iz drugega odstavka 1. člena te uredbe v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja, opredeljene v 60. členu Uredbe 1083/2006/ES. Organ upravljanja je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
  4. Organ za potrjevanje je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance-Nacionalni sklad. Odgovoren je predvsem za izvrševanje povračil iz naslova sredstev evropske kohezijske politike v državni proračun.
  5. Revizijski organ je Urad RS za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance in opravlja naloge neodvisnega nadzora porabe sredstev evropske kohezijske politike.
  6. Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, naloge spremljanja in izvajanja opredeljene v 65. členu Uredbe 1083/2006/ES. Ustanovitev, naloge in sestavo nadzornega odbora določi vlada s posebnim sklepom.

Institucionalna struktura kohezijske politike v RS - organigram  

Ministrstvo za infrastrukturo
EU skladi
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
 

INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri