Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Investicije in obnove
Financiranje gradnje
Stroški gradnje
Nosilci nalog
Priprava državnih prostorskih načrtov
Zgrajene AC in HC
AC in HC v gradnji
Draženci - Gruškovje
Tretja razvojna os
Upravljanje in vzdrževanje AC in HC
Obnovitvena dela
Objekti na AC in HC
Avtocestne zanimivosti
Prometne obremenitve
Varstvo okolja
EU sofinancira
 

Draženci - Gruškovje


 
 
Avtocesta Draženci–MMP Gruškovje bo v prvi vrsti izboljšala kvaliteto življenja ljudi, zvišala prometno varnost, prevzela daljinski in velik del mednarodnega prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci–Jurovci–Gruškovje, saj predstavlja pomembno povezavo med dvema mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje.

Začetek gradnje: julij 2005.

Konec gradnje: jeseni 2018.
 


Aktivnosti v zvezi z gradnjo odseka

Podlaga za izvajanje aktivnosti je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (Ur. l. RS št. 75/2010), ki jo je sprejela Vlada RS (Ur.l. RS , št. 75/2010 z dne 24. 9. 2010) in Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje (Ur. l. RS št. 56/2012), ki jo je sprejela Vlada RS (Ur. l. RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012. Okoljevarstveno soglasje je bilo izdano s strani ARSO septembra 2012. Gradbeno dovoljenje za 1. etapo avtoceste do km 7,25 in za del 2. etape je bilo pridobljeno 25. avgusta 2014, za 2. etapo avtoceste do km 13,03 pa 15. maja 2015.Potek gradnje odseka in osnovni podatki 

Obravnavan avtocestni odsek ima na začetnem delu predvideno enako projektno hitrostjo 130 km/h kot predhodni že zgrajen avtocestni odsek Slivnica–Draženci, na katerega se navezuje. V nadaljevanju avtocestnega odseka, od priključka Zakl do MMP Gruškovje, bo projektna hitrost 110 km/h. Najmanjši uporabljeni horizontalni radij na začetnem delu bo Rmin = 900 m, v nadaljevanju pa Rmin = 750 m. Maksimalni uporabljeni vzdolžni sklon pri »Pobočni varianti« bo 2,5 %, medtem ko je pri »Dolinski varianti« manjši. Skupna trasa avtoceste poteka v smeri sever - jug, najprej po ravninskem delu Ptujskega polja, nato pa po razmeroma široki dolini potoka Rogatnica (širina približno 300 m) skozi haloške griče. Na skupnem poteku variant so načrtovani priključka »Lancova vas« in »Podlehnik«, oskrbni center »Podlehnik«, cestninska postaja »Podlehnik« ter deviacije regionalnih in lokalnih cest. Od vasi Stanošina se dolina proti jugu začne postopoma zoževati. Dolina Rogatnice postane zelo ozka. Tu je trasa načrtovana v dveh variantah, zato je ena trasa speljana po dolinskem dnu po obstoječi glavni cesti G-I-9, druga pa pobočju gričev, ki obdajajo dolino. Na tem delu je na obeh variantah načrtovan priključek »Zakl« ter deviacije regionalne in lokalnih cest.


Prospekt Draženci - Gruškovje
   
S klikom na sliko se vam bo odprlo novo okno (pregledovalnik), v katerem lahko z gumbi (-/+) sliki spreminjate velikost in si ogledujete prospekt. Povečano sliko lahko pregledujete tako, da kliknete z levim gumbom miške na modri kvadrat v levem zgornjem kotu in ga pomikate po manjšem prikazu ter nato izpustite in izostrite del slike, ki vas podrobneje zanima. 
 Prospekt Draženci_Gruškovje 2015.pdf (4179 kB)

Dolžina znaša 13,03 km, gradil pa se bo na trasi sedanje glavne ceste G 1-9, ki se v celoti ukine. V sklopu investicije bo zgrajena vzporedna regionalna cesta v dolžini 13,9 km, ki bo vršila funkcijo povezovalne ceste med kraji ob trasi avtoceste in kot dostop do okoliških zemljišč ter nadomešča staro glavno cesto G 1-9. V sklopu avtoceste se bodo gradili tudi trije novi avtocestni priključki: Lancova vas, Podlehnik in Zakl.

Gradnja bo predvidoma potekala od spomladi 2015 do predvidoma jeseni 2018. Potekala bo v dveh etapah:
 1. etapa poteka od km 0+000 do km 7+260, skupaj z nekaterimi deli, potrebnimi za pravočasen začetek del 2. etape. Rok izvedbe je 28 mesecev.
 2. etapa poteka od km 7+260 do km 13+031. Rok izvedbe je 32 mesecev.
Gradnja posamezne etape avtoceste pa bo potekala v več fazah, in sicer:
 1. faza – dograditev obstoječe glavne ceste - izgradnja polovice avtoceste, promet bo nemoteno potekal po obstoječi glavni cesti. Izvedejo se vsa križanja preko nove AC (nadvozi, podvozi, mostovi) v polni širini za zagotavljanje prečnega prometa preko današnje glavne ceste;
 2. faza – preusmeritev prometa na novo izgrajeno polovico avtoceste in dograditev druge polovice avtoceste, promet poteka po polovici nove avtoceste.
Na novo bodo zgrajeni naslednji premostitveni in podporni objekti:
 • 7 nadvozov
 • 3 podvozi
 • 2 podhoda (podhod za kolesarje in pešce in podhod za živali)
 • 9 avtocestnih in 15 mostov na deviacijah
 • predor Log (dolžina 105 m)
 • 28 opornih in 3 podporne konstrukcije
 • 23 prepustov pravokotnih in 44 prepustov okroglih prerezov


“”   Prva etapa, nekaj več kot 7 km štiripasovnice med Draženci in Podlehnikom, z avtocestnima priključkoma Lancova vas in Podlehnik, je bila predana prometu 22. novembra 2017 (več na tej povezavi). Preostalih nekaj manj kot 6 km avtoceste do mejnega prehoda Gruškovje bo dograjenih in predanih prometu predvidoma jeseni 2018. Promet sicer od Podlehnika proti Gruškovju, na razdalji približno 4,5 km, že poteka po polovici novozgrajene avtoceste, torej po enem pasu v vsako smer vožnje. Predvidoma do začetka junija bo dograjenih še nekaj več kot 1,2 km smernega vozišča avtoceste, tako da bo promet od takrat urejen po polovici novozgrajene avtoceste dvosmerno vse do mejnega prehoda Gruškovje. Še druga polovica avtoceste pa bo, kot navedeno, zgrajena jeseni 2018.


Osnovni podatki o predoru Log:

Desna cev:
Dolžina predora: 105,66 m
Dolžina portalov: 43,19 m
Galerij S in J: 75,59 m
Skupna dolžina: 224,44 m

Leva cev:
Dolžina predora: 104,26 m
Dolžina portalov: 42,70 m
Skupna dolžina: 146,96 m

Prerez (NPP): 12,20 m
Max. višina nadkritja: 34,00 m
Ocenjena investicijska vrednost projekta

Ocenjena investicijska vrednost skupno 13,03 kilometrov dolgega odseka avtoceste (vključuje projektiranje, odkupe zemljišč, gradnjo…) znaša - skupaj z vzporedno regionalno cesto in deviacijami - 194,55 milijona evrov brez DDV oz. 245,39 milijona evrov z DDV in stroški financiranja

Naložba se bo financirala iz:
 • lastnih sredstev investitorja DARS d.d.;
 • TEN-T sredstev EU: sofinanciranje dela stroškov izdelave prostorske dokumentacije in PGD ter PZI projektov;
 • sredstev kohezijskega sklada EU: Sofinanciranje projekta s sredstvi evropskega kohezijskega sklada je predlagano v okviru prednostne naložbe Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020;
 • kredita EIB.


Pravno obvestilo:
Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.


 

 


 

 
 

INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri