Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Cestninski sistem in ceste
Cenik cestnine
Načini plačevanja cestnine
Vinjeta
Prodajna mesta
Kako ravnati z vinjeto
Izdaja nadomestne vinjete
Vprašanja in odgovori
Prodaja avstrijskih vinjet
Izjeme glede namestitve vinjete
Sistem DarsGo
Vračilo E-medija
Dokumenti s področja cestnine
Cestnina v drugih državah
DarsGo servisi
Portal uporabnikov EM
Izjava o območju EETS
 

Izdaja nadomestne vinjete

Nadomestno vinjeto se izda v primerih, določenih v 38. členu Zakona o cestninjenju (Ur.l. RS, št. 41/2017, št. 24/2015).

Če je cestninski zavezanec:
 • zaradi uničenja zamenjal vetrobransko steklo ali del motornega kolesa, na katerega je bila nameščena vinjeta,
 • v garancijski dobi zamenjal vozilo, vetrobransko steklo ali del motornega kolesa,
 • oddal vozilo v razgradnjo na predpisanem prevzemnem mestu izrabljenih vozil.
lahko od upravljavca cestninskih cest zahteva:
 • izdajo nadomestne vinjete za isto obdobje ali pa
 • povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete, če sam kupi nadomestno letno ali polletno vinjeto ali
 • povračilo sorazmernega dela do izteka veljavnosti vinjete (letne/polletne), če je vozilo oddano v razgradnjo.
Za pridobitev nadomestne vinjete je potrebno izpolniti vlogo (obrazec 3A) in obvezno priložiti: 
 • odstranjeno vinjeto (v kolikor na odstranjeni vinjeti ni razvidna cela serijska številka, je potrebno priložiti tudi pripadajoči kupon). Pri odstranjeni polletni, mesečni ali tedenski vinjeti mora biti razviden rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru je treba priložiti še račun o njenem nakupu, 
 • v primeru zamenjave vetrobranskega stekla / dela motornega kolesa na katerega je bila nameščena vinjeta - kopijo računa za zamenjavo vetrobranskega stekla / dela motornega kolesa, ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opravljeno (iz priloženega računa mora biti razvidno kdo je cestninski zavezanec in na katerem vozilu je bila storitev opravljena) ali 
 • v primeru zamenjave vozila, vetrobranskega stekla ali dela motornega kolesa v garancijski dobi - kopijo dokumenta, ki to zamenjavo dokazuje,
 • kopijo prometnega dovoljenja za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji
Če cestninski zavezanec na podlagi predpisanega potrdila o uničenju odjavi vozilo v Sloveniji, se nadomestno vinjeto cestninskemu zavezancu izda oziroma povrne vrednost nakupa nadomestne vinjete ali povrne sorazmerni del do izteka veljavnosti šele takrat, ko DARS d.d. po uradni dolžnosti pridobi omenjeni podatek o uničenju iz uradnih evidenc. Če je vozilo cestninskega zavezanca registrirano in odjavljeno na podlagi predpisanega potrdila v drugi državi, je potrebno priložiti tudi prevode dokumentov s strani sodno zapriseženega prevajalca.

Do nadomestne vinjete, povračila nakupa nadomestne vinjete oziroma povračila sorazmernega dela do izteka veljavnosti vinjete je upravičen cestninski zavezanec. V kolikor vložnik ni cestninski zavezanec, mora vlogi priložiti pooblastilo cestninskega zavezanca, da lahko v njegovem imenu uveljavlja pravice iz naslova nadomestne vinjete.

Vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete mora uporabnik vložiti najkasneje v 30 dneh od izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj.

Do vračila vrednosti letne vinjete je uporabnik upravičen le v primeru nakupa nadomestne vinjete pred začetkom veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto.

Povračilo vrednosti nakupa nadomestne
vinjete lahko cestninski zavezanec zahteva od Darsa v primeru, da sam kupi nadomestno vinjeto. V tem primeru mora kupiti istovrstno vinjeto kot je bila tista, ki jo nadomešča (letno vinjeto, če nadomešča letno vinjeto in polletno v primeru, da nadomešča polletno vinjeto). Pri letni vinjeti se povrne vrednost celotne vinjete. Pri polletni vinjeti pa se v primeru, da je ob nakupu nadomestne vinjete cestninski zavezanec določil novo obdobje njene veljavnosti, povrne sorazmeren del vrednosti te vinjete za čas do izteka veljavnosti nadomeščene oziroma uničene vinjete.

Za povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete je potrebno izpolniti vlogo (obrazec 3B) in ji obvezno priložiti:
 • priloge, kot so predhodno določene za pridobitev nadomestne vinjete ter
 • originalni kupon in račun o nakupu nove (nadomestne) vinjete (vrnemo vložniku).
V primeru oddaje vozila v razgradnjo lahko cestninski zavezanec od upravljavca avtocest zahteva tudi povračilo sorazmernega dela vrednosti letne ali pri enoslednih motornih vozilih polletne vinjete in sicer do izteka njene veljavnosti. V tem primeru je potrebno izpolniti vlogo (obrazec 3F) in ji priložiti odstranjeno vinjeto.

Vinjeta se lahko uporabi le za eno vozilo in je ni dovoljeno prenašati z vozila na vozilo.

Vse potrebno za izdajo nadomestne vinjete lahko uredite:
Dodatne informacije: 080 15 03 (ali 01/518 83 50)


OBRAZCI / FORMS (pdf format): 


    1. APPLICATION FOR A REPLACEMENT VIGNETTE (3A)
2. APPLICATION FOR REIMBURSEMENT OF A RELATIVE PROPORTION OF VIGNETTE VALUE (3B)
3. APPLICATION FOR THE (PROPORTIONAL) REIMBURSEMENT OF THE VALUE OF THE ANNUAL/HALF-YEAR VIGNETTE IF THE VEHICLE IS SENT TO BE DECOMMISSIONED (3F)
     
    1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ZAMJENSKE VINJETE (3A)
2. ZAHTJEV ZA POVRAT (RAZMJERNOG DIJELA) VRIJEDNOSTI VINJETE (3B)
3. ZAHTJEV ZA POVRAT VRIJEDNOSTI (RAZMJERNI DIO) GODIŠNJE/POLUGODIŠNJE VINJETE U SLUČAJU DOSTAVLJANJA OTPADNOG VOZILA NA UNIŠTENJE (3F)
     
    1. ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER ERSATZVIGNETTE (3A)
2. ANTRAG AUF RÜCKERSTATTUNG DES PROPORTIONALEN TEILS DES WERTES DER VIGNETTE (3B)
3. ANTRAG AUF RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES (PROPORTIONALER TEIL) DER GANZ-/HALBJÄHRIGEN VIGNETTE IM FALLE DER AUΒERBETRIEBSETZUNG DES FAHRZEUGS WEGEN VERSCHROTTUNG (3F)
     
    1. DOMANDA PER IL RILASCIO DI UNA VIGNETTA SOSTITUTIVA (3A)
2. DOMANDA PER IL RIMBORSO (DELLA PARTE CORRISPONDENTE) DEL VALORE DELLA VIGNETTA AUTOSTRADALE (3B)
3. RICHIESTA PER IL RIMBORSO DEL VALORE (QUOTA PROPORZIONALE) DELLA VIGNETTA ANNUALE/SEMESTRALE IN CASO DI ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO (3F)
     
    1. PÓTMATRICÁT IGÉNYLŐ BEADVÁNY (3A)
2. AUTÓPÁLYA-MATRICA ÉRTÉKÉT (ARÁNYOS RÉSZÉT) VISSZAIGÉNYLŐ BEADVÁNY (3B)
3. KÉRVÉNY BONTÓBA KERÜLŐ JÁRMŰN LÉVŐ ÉVES/FÉLÉVES AUTÓPÁLYA-MATRICA VÉTELÁRA (IDŐARÁNYOS) RÉSZÉNEK VISSZATÉRÍTÉSE IRÁNT (3F)


► Nazaj na Vinjeta  
► Prodajna mesta Informacije glede pooblaščenih prodajalcev slovenskih vinjet
► DarsGo servis Ljubljana Grič 54, 1000 Ljubljana / Tel.: 080 15 03 ali 01/5188-350 (informacije o vinjetah in cestnini)
► Vinjetni sistem in ceste Informacije o cestah, za katere je obvezna uporaba vinjet

 
 
 

Prodajamo avstrijske vinjete
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri