Piškotki
Naše spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike obiska. Z izbiro opcije »Nadaljuj« ali nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Tukaj si lahko preberete o politiki piškotkov in jih tudi izklopite.
 
Cestninski sistem in ceste
Cenik cestnine
Načini plačevanja cestnine
Vozila pod 3.500 kg
Vozila nad 3.500 kg
Sprotno plačevanje
Predplačniško plačevanje
Odloženo plačevanje
Elektronski mediji (EM)
ABC tablica
DARS kartica (DK/DKT)
Emisijski razred EURO
Vračilo E-medija
Dokumenti s področja cestnine
Cestnina v drugih državah
Cestninski uporabniški center
Portal uporabnikov EM
EETS
 

Plačevanje cestnine glede na emisijski razred EURO

Nižjo cestnino glede na emisijski razred EURO je mogoče plačevati s prilagojenimi elektronskimi mediji DARS d.d..

Znižana cestnina se plačuje glede na cestninski in emisijski razreda vozila.
 
Cestninski razred Emisijski razred EURO  
R3 (1. cestninski razred) E4 (emisijski razred EURO IV) E5 (emisijski razred EURO V) E6 (emisijski razred EURO EEV in EURO VI)
R4 (2. cestninski razred) E4 (emisijski razred EURO IV) E5 (emisijski razred EURO V) E6 (emisijski razred EURO EEV in EURO VI)

Za vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, se pri plačevanju cestnine priznava isti emisijski razred, kot je bil za vozilo določen ob zadnjem plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Za vozila, registrirana v tujini, se emisijski razred določi na podlagi fotokopije dokazila o skladnosti (proizvodnje) ali CEMT dovolilnice ali fotokopije potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji.

Vozilo, ki spada v emisijski razred EURO IV, EURO V, EURO EEV in EURO VI ali višji bo lahko plačalo nižjo cestnino le v povezavi z elektronskimi mediji DARS d.d., in sicer: Za uveljavljanje emisijskega razreda EURO in plačevanje znižane cestnine se mora uporabnik seznaniti s Splošnim aktom o cestninjenju in pravilno izpolniti:
  • Vlogo za prilagoditev in/ali izdajo elektronskih medijev glede na emisijski razred EURO ter
  • jo poslati oz. dostaviti v Cestninski uporabniški center, Grič 54, 1000 Ljubljana, kjer se bodo elektronski mediji prilagodili in dostavili na želeni naslov, ki ga bo uporabnik navedel v vlogi.
Cestninski uporabniški center bo uporabniku poslal elektronsko obvestilo, da so podatki o vozilu vneseni v elektronski sistem cestninjenja. Ob prvem prehodu kombinirane steze skozi cestninsko postajo, se bodo ti podatki zapisali tudi na prilagojen elektronski medij.

Uporaba in uveljavljanje plačila cestnine s prilagojenimi elektronskimi mediji glede na emisijski razred EURO bo za posamezno vozilo urejena, ko uporabnik prejem na svoj elektronski naslov obvestilo o spremembi statusa elektronskega medija. 

Za eno vozilo se lahko uporabljata največ ena tablica ABC in/ali ena kartica DK.

Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo s priklopnikom ali brez njega prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, uporabniku lahko izda tudi kartica DK, s katero lahko plačuje prevoze v istem ali drugem cestninskem razredu, kot je zapisan na tablici ABC. Če uporabnik plačuje s kartico DK, mora tablico ABC odstraniti iz nosilca ter jo čim bolj oddaljiti od priporočenega mesta namestitve, da prepreči samodejno komunikacijo ob prehodu cestninske postaje.

Mediji, prilagojeni za plačevanje glede na emisijski razred EURO, so vezani na točno določeno vozilo in niso prenosljivi.

Sprememba lastništva vozila in/ali uporabnika nanj vezanega elektronskega medija ter sprememba registrske številke vozila se mora takoj sporočiti v DARS d.d., Cestninski uporabniški center na posebnem obrazcu (glej tabelo spodaj).

Uporabnik mora podpisano vlogo posredovati na DARS d.d., Cestninski uporabniški center, Grič 54, 1000 Ljubljana, na enega izmed naslednjih načinov: osebno, po pošti, po elektronski pošti (cuc@dars.si) ali na fax +386 (0)1 518 8 305).

Cestni predor Karavanke je izvzet iz plačevanja cestnine glede na emisijski razred EURO.

V primeru kakršnihkoli vprašanj oziroma nejasnosti v zvezi s plačevanjem cestnine na cestninskih cestah upravljavca pokličite Cestninski uporabniški center (CUC) na telefonski številki 080 15 03 ali +386 (01) 518 8 350, e-pošta: cuc@dars.si.


Dokumenti:

DRŽAVA DOKUMENTI
(1A e-obrazec)    VLOGA ZA PRILAGODITEV in_ali IZDAJO ELEKTRONSKIH MEDIJEV DARS d_d__SL 
(1A)  VLOGA ZA PRILAGODITEV in_ali IZDAJO ELEKTRONSKIH MEDIJEV DARS d_d__SL 
 Splošni akt o cestninjenju.pdf (248 kB) 
 Informacije in navodila za pravilno uporabo elektronskih medijev_SL
(1A e-form)    APPLICATION FOR ADJUSTMENT and_or ISSUE OF ELECTRONIC MEDIA OF DARS d_d__EN
(1A)  APPLICATION FOR ADJUSTMENT and_or ISSUE OF ELECTRONIC MEDIA OF DARS d_d__EN
 General act on tolls_EN.pdf (271 kB)
 Information and instructions for the correct use of the electronic media of DARS d_d__EN
(1A)  DOMANDA PER L'ADEGUAMENTO e_o IL RILASCIO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DARS d_d__IT
 Informazioni e istruzioni per un corretto utilizzo dei dispositivi elettronici_IT 
(1C) DOMANDA PER LA CANCELLAZIONE DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DALL’ELENCO.pdf
(1A)  ANTRAG AUF ANPASSUNG und_oder AUSGABE EINES ELEKTRONISCHEN MEDIUMS DARS d_d__DE
(1B)   ANTRAG AUF ÄNDERUNG DER DATEN AUF DEM ELEKTRONISCHEN MEDIUM
 Allgemeinen Bedingungen zur Entrichtung der Mautgebühr_DE.pdf (258 kB)
 Informationen und Anweisungen für die richtige Anwendung der elektronischen Medien_DE
(1C)   EINGABE ZUR LÖSCHUNG DES ELEKTRONOISCHEN MEDIUMS VON DER MAUTENTRICHTUNGSLISTE HINSICHTLICH DER EMISSIONSKLASSE EURO.pdf 
(1A)  ZAHTJEV ZA PRILAGODBU i_ili IZDAVANJE ELEKTRONIČKIH MEDIJA DARS d_d__HR
 Informacije i upute za pravilnu uporabu elektroničkih medija_HR 
(1C)  ZAHTJEV ZA BRISANJE ELEKTRONIČKOG MEDIJA S POPISA ZA PLAĆANJE CESTARINE S OBZIROM NA EMISIJSKE RAZREDE EURO.pdf 
(1A)  DARS Rt_ ELEKTRONIKUS KÁRTYA KIADÁSÁT és_vagy ÁTALAKÍTÁSÁT IGÉNYLŐ BEADVÁNY_HU
 A DARS Rt_ elektronikus autópályadíj fizetői kártyák_HU
(1C)  BEADVÁNY ELEKTRONIKUS ESZKÖZ TÖRLÉSÉRE AZ AUTÓPÁLYA-DÍJ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI EURO SZINT SZERINTI MEGFIZETÉSÉNEK LISTÁJÁRÓL.pdf 
(1A)  ŽÁDOST O ADAPTACI a_nebo VYDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ DARS d_d__CZ
 Informace a pokyny pro správné použití elektronických médií DARS d_d_ k platbě mýtného_CZ
(1C)  ŽÁDOST O VYMAZÁNÍ ELEKTRONICKÉHO MÉDIA ZE SEZNAMU PLATBY MÝTNÉHO VZHLEDEM K EMISNÍM TŘÍDÁM EURO.pdf
(1A)  ŽIADOSŤ O PRISPÔSOBENIE a_alebo VÝDAJ ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ DARS d_d__SK
 Informácie a návod k správnemu používaniu elektronických zariadení_SK
(1C)  ŽIADOSŤ O VYMAZANIE ELEKTRONICKÉHO MÉDIA ZO ZOZNAMU MÝTNYCH POPLATKOV S OHĽADOM NA EMISNÚ TRIEDU EURO.pdf 
(1A)  PODANIE O PRZYSTOSOWANIE I_LUB WYDANIE SERWISÓW ELEKTRONICZNYCH DARS d_d__PL
 Informacje i instrukcje dla prawidłowego użytkowania serwisów elektronicznych DARS d_d__PL
(1C)  PODANIE ODWOŁANIA SERWISÓW ELEKTRONICZNYCH WEDŁUG LISTY UISZCZEŃ OPŁAT DROGOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII EMISYJNYCH EURO.pdf 
(1A)  CERERE DE ADAPTARE LA şi_sau EMITERE A SUPORTURILOR ELECTRONICE DARS d_d__RO
 Informaţii şi instrucţiuni de utilizare corespunzătoare a suporturilor electronice DARS d_d__RO 
(1C)   CERERE DE ŞTERGERE A UNUI SUPORT ELECTRONIC DIN LISTA DE PLĂŢI ALE TAXELOR CU PRIVIRE LA CLASELE DE EMISII EURO .pdf

Prodajamo avstrijske vinjete
INFO
Če nam želite sporočiti vaše mnenje ali zastaviti vprašanje, vas prosimo, da to storite preko spodnjega obrazca. Vprašanje bomo posredovali pristojnim službam. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Spodaj vpišite vaše podatke:
* Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št.:
Mesto:
* E-naslov:
Telefon:
* Zadeva:
* Prostor za sporočilo:
Priponka:
Dovoljena velikost datoteke je 10Mb.
Podatki, ki so označeni z *, so obvezni.
Prepiši kodo:
Pošlji
Zapri